Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Referral Programma Quatt

 1. Het Referral Programma is beschikbaar voor alle bestaande Quatt klanten(Ambassadeurs).
 2. U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit Programma. 
 3. Om in aanmerking te komen voor het Referral Programma moet u als Ambassadeur een Referral Kandidaat doorverwijzen die nog geen bestaande klant is, of nog geen contact met Quatt heeft om klant te worden. 
 4. Een Referral wordt als succesvol beschouwd als een Referral Kandidaat binnen 120 dagen na de doorverwijzing een bestelling bij Quatt plaatst. 
 5. Ook medewerkers van Quatt kunnen deelnemen aan ons Referral Programma en kunnen dezelfde voordelen genieten als onze klanten bij succesvolle doorverwijzingen.
 6. Een persoon kan slechts één keer genomineerd worden voor het Referral Programma. 
 7. Het is niet mogelijk om uzelf door te verwijzen als Referral Kandidaat. 
 8. We behouden ons het recht voor om het Referral Programma zonder voorafgaande kennisgeving in zijn geheel of voor een specifieke Ambassadeur op elk moment om welke reden dan ook te annuleren. 
 9. Alle vragen of geschillen met betrekking tot de geschiktheid voor het Referral Programma zullen door Quatt worden opgelost naar eigen inzicht.
 
Hoe verwijs ik door?
 
Ga naar je account en haal je persoonlijke link op. Deze kun je kopiëren en plakken. Je kunt ook de link direct doorsturen aan familie en vrienden via jouw favoriete kanalen, zoals Whatsapp, e-mail of Instagram.
 
Kan ik meer dan één vriend of familielid doorverwijzen?
 
Ja. Er is geen limiet aan hoeveel personen jij kunt doorverwijzen, of hoeveel jij kunt verdienen.
Wat wordt NIET als een geldige verwijzing beschouwd die in aanmerking komt voor een uitbetaling?
 
1. Wanneer je referral kandidaten doorverwijst die jou eerder hebben doorverwezen.
2. Als je jezelf doorverwijst, of kandidaten doorverwijst die je al eerder hebt doorverwezen en verschillende e-mailadressen gebruikt om te proberen fraudedetectie te omzeilen.
3. Quatt behoudt zich het recht voor om uitbetalingen van doorverwijzingen te weigeren op basis van de bevindingen van het eigen onderzoek naar vermoedelijke frauduleuze activiteiten.
Vervaltermijn
 
Als een doorverwijzing niet is aangemaakt via het referral programma van Quatt en dus niet elektronisch is bijgehouden, heeft de nieuwe klant of de verwijzende klant 90 dagen vanaf de datum van de eerste betalingsdatum van de nieuwe klant om Quatt op de hoogte te stellen van de verwijzing. Om dit te melden, kun je contact opnemen via [email protected]
 
Deze Algemene Voorwaarden van het Referral Programma ("Referral Voorwaarden") bevatten de algemene voorwaarden voor uw deelname aan ons Referral Programma (het "Referral Programma") en worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in onze Gebruiksvoorwaarden. Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Referral Voorwaarden worden gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden.
 
Aanvaarding van deze Referral Voorwaarden.
Door op enige wijze deel te nemen aan het Referral Programma, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Referral Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Referral Voorwaarden, mag u niet deelnemen aan het Referral Programma. We kunnen deze Referral Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht herzien, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Wanneer we deze Referral Voorwaarden herzien, zullen we de herziene versie op de Website plaatsen. U bent vrij om te beslissen of u een herziene versie van deze Referral Voorwaarden al dan niet aanvaardt, maar het aanvaarden van deze Referral Voorwaarden, zoals herzien, is vereist voor u om deel te blijven nemen aan het Referral Programma. Als u niet akkoord gaat met deze Referral Voorwaarden of een herziene versie van deze Referral Voorwaarden, is uw enige mogelijkheid uw deelname aan het Referral Programma te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons, is uw deelname aan het Referral Programma en de aanvaarding hiervan behoudens de versie van deze Referral Voorwaarden die van kracht is op het moment van uw deelname aan het Referral Programma.
 
Beperkingen en restricties.
We behouden ons het recht voor om verdachte of ongepaste activiteiten met betrekking tot het Referral Programma te onderzoeken. Ongeacht de bepalingen van deze Referral Voorwaarden zijn we niet verplicht om enige Referral Beloningen uit te betalen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat (a) het Aanmeldingsproces voltooid door een Referral Kandidaat geen bonafide transactie is, inclusief, zonder beperking, als u een Referral link gebruikt om voor meer dan één account te registreren; of (b) u zich inlaat met frauduleus of misleidend gedrag in verband met het Referral Programma, inclusief, zonder beperking, als u, direct of indirect, een persoon een financiële of andere vergoeding aanbiedt om het Registratieproces te voltooien met behulp van uw Referral Link of probeert traffic om te leiden van, of Referral Beloningen probeert te onttrekken aan, een andere deelnemer aan het Referral Programma. We behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht, om betaling van enige Referral Beloningen uit te stellen terwijl we uw deelname aan het Referral Programma of enig gebruik van uw Referral Links onderzoeken.
 
Beëindiging of opschorting van het Referral Programma.
U kunt uw deelname aan het Referral Programma te allen tijde stopzetten door contact met ons op te nemen op [email protected] en voldoende informatie te verstrekken zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. We kunnen, naar eigen inzicht, het Referral Programma opschorten, beperken of beëindigen en deze Referral Voorwaarden beëindigen om welke reden dan ook op elk moment. Bij beëindiging van deze Referral Voorwaarden moet u onmiddellijk al het gebruik van de Referral Links staken en zullen verdiende maar nog niet betaalde Referral Beloningen op de datum van beëindiging nog steeds worden uitbetaald, tenzij we deze Referral Voorwaarden beëindigen wegens uw schending van deze Referral Voorwaarden of onze Gebruiksvoorwaarden. Bepalingen van deze Referral Voorwaarden die, door hun aard, na beëindiging van deze Referral Voorwaarden zouden moeten blijven bestaan, zullen na beëindiging van deze Referral Voorwaarden blijven bestaan.
 
Neem contact met ons op. Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt met betrekking tot deze Referral Voorwaarden of het Referral Programma, neem dan contact met ons op via [email protected]
 
Het Referral Programma aangeboden door Quatt is gemaakt om u, onze trouwe klant ("u", "Ambassadeur", "Deelnemer", "Lid") te belonen voor het doen van wat u al zou doen - ons aanbevelen aan vrienden en familie die zich aanmelden als klant ("Referral", "Referral Kandidaat"). Het Referral Programma is ook in het leven geroepen om uw vrienden en familie te belonen voor het luisteren naar uw goede raad door hen een beloning aan te bieden voor het aanmelden bij uw doorverwijzing!
 
De volgende Algemene Voorwaarden van het Referral Programma bevatten belangrijke informatie over ons programma, dus lees ze aandachtig door. Deze Referral Voorwaarden zijn een bindende overeenkomst tussen u en Quatt en zijn van toepassing op uw deelname aan alle programma-aanbiedingen. Door deel te nemen aan het programma gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Website en het Privacybeleid van de Website. U bent niet gemachtigd om deel te nemen aan het programma als u niet akkoord gaat met deze Referral Voorwaarden in hun totaliteit.
 
Quatt behoudt zich het recht voor om deze Referral Voorwaarden op elk moment, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving aan u te wijzigen. Deelname aan het Referral Programma geldt als acceptatie van de Referral Voorwaarden en eventuele wijzigingen. Quatt kan ook, naar eigen inzicht, elk aspect van het programma wijzigen, annuleren, opschorten of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Quatt behoudt zich ook het recht voor om klanten of potentiële klanten op elk moment te diskwalificeren voor deelname aan het programma.
 
Referrals die in aanmerking komen.
Een referral komt in aanmerking en wordt gekwalificeerd wanneer:
i.   De Ambassadeur op de link van het Programma op de referral website klikt en een Referral Link via e-mail, Facebook, Twitter of een ander kanaal deelt met iemand anders, namelijk de Referral Kandidaat.
ii.  Als de Referral Kandidaat die link gebruikt en de instructies volgt die gedeeld zijn door de Ambassadeur en een klant wordt van Quatt, dan is hij/zij een gekwalificeerde Referral.
iii.  Wanneer de doorverwezen klant een bestelling heeft geplaatst, zal de Ambassadeur een Referral Beloning ontvangen.
 
Geschiktheid.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Referral Programma, moet de Ambassadeur een huidige klant zijn van Quatt. Zowel de Ambassadeur als de Referral Kandidaat moeten minstens 18 jaar oud zijn. Quatt behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer aan het Programma naar eigen inzicht te weigeren.
 
Beloningsvoorwaarden.
Beloningen kunnen belastbaar zijn, afhankelijk van de waarde van het item en staats- en lokale belastingwetten die van toepassing zijn op de Deelnemer van het programma. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het rapporteren van dergelijke transacties op hun belastingaangifte en het betalen van eventuele bijbehorende belastingverplichtingen.
 
Hoe lang is de aanbieding van het Referral Programma geldig?
De aanbieding die je ontvangt door deel te nemen aan het Referral Programma is geldig zolang beide partijen deelnemers blijven. Als een van jullie niet meer deelneemt aan het Referral Programma, heeft de overblijvende deelnemer dertig (30) dagen de tijd om een andere vriend of familielid door te verwijzen. Als de overblijvende deelnemer geen andere vriend of familielid doorverwijst om deel te nemen (en de doorverwezen persoon neemt deel) binnen 30 dagen, zal de aanbieding terugkeren naar het standaardtarief voor het gespecificeerde product. 
 
Kan een ambassadeur vertrekken tijdens de campagne en terugkomen als vriend van een andere ambassadeur tijdens de campagne?
Ja, onder bepaalde voorwaarden. Mocht je niet meer deelnemen tijdens de 120 maanden dat de campagne loopt en je ontvangt een uitnodiging van een bestaande ambassadeur om terug te keren, dan kom je in aanmerking om opnieuw lid te worden tegen de referral beloning 90+ dagen na je opzegdatum.
Deze overeenkomst is gemaakt en aangegaan door en tussen Quatt en onze Ambassadeurs ("Deelnemer", "u"), waarbij de Ambassadeur de producten van Quatt op de markt zal aanbevelen in ruil voor Referral Beloningen.
 
Quatt produceert Hybride Warmtepompen ("Producten"). Quatt verleent hierbij aan de Ambassadeur een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Producten te promoten en aan te bevelen.
 
Referral Programma
Quatt zal Referral Beloningen aan u uitkeren voor de doorverwijzing en hieruit voortkomende verkoop van onze Producten aan klanten. Om een verkoop van de Producten in aanmerking te laten komen voor een Referral Beloning, moet de Referral Kandidaat een Referral Link naar onze website volgen, de Hybride Warmtepomp selecteren en bestellen met behulp van ons geautomatiseerde bestelsysteem, de offerte accepteren en de volledige betaling aan ons overmaken. We zullen ons best doen om vast te stellen of uw Referrals tot 120 dagen na uw eerste doorverwijzing naar onze website terugkeren, via een cookie in de browser van de referral en/of via hun e-mailadres. We kunnen echter de betaling van Referral Vergoedingen niet garanderen voor Producten die worden gekocht nadat de klant onze website opnieuw heeft bezocht (anders dan via een Referral Link), zoals door ons bepaald, zelfs als de Referral Kandidaat eerder een link van uw site naar onze site heeft gevolgd, als we u om welke reden dan ook niet kunnen identificeren als de Ambassadeur (bijvoorbeeld als de klant terugkeert naar onze website met behulp van een andere computer en/of e-mailadres). In gevallen waarin de klant meer dan één keer onze site bezoekt en door meerdere Ambassadeurs is doorverwezen, verdient alleen de laatste doorverwijzende Ambassadeur de beloning. 
 
Persoonlijk gebruik
U mag geen producten kopen tijdens sessies die via de links op uw site zijn gestart voor eigen gebruik, voor wederverkoop of commercieel gebruik van welke aard dan ook. Dergelijke aankopen kunnen (naar ons eigen inzicht) leiden tot het inhouden van Referral Beloningen of de beëindiging van deze Overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor het verdienen van referral vergoedingen volgens de regels die hierboven zijn uiteengezet worden aangeduid als "In aanmerking komende producten".
 
Technische zaken
Daarnaast mag je niet: (a) de inhoud van elektronische formulieren of andere materialen die door een persoon of entiteit bij ons zijn ingediend, lezen, onderscheppen, opnemen, omleiden, interpreteren of invullen; (b) op enigerlei wijze de werking van een knop, koppeling of andere interactieve functie van onze site wijzigen, omleiden, onderdrukken of vervangen; (c) bestellingen plaatsen, of andere transacties van welke aard dan ook aangaan op onze website namens een derde partij, of een andere persoon of entiteit machtigen, helpen of aanmoedigen dit te doen; (d) enige actie ondernemen die redelijkerwijs verwarring zou kunnen veroorzaken bij een referral wat betreft onze relatie met u, of wat betreft de site waarop functies of transacties (bijv. g., zoeken, bestellen, browsen, enzovoort) plaatsvindt; of (e) reclame of promotionele inhoud plaatsen of aanbieden rond of in combinatie met de weergave van onze website (bijvoorbeeld via een "framing"-techniek of -technologie of pop-upvensters), of derden helpen, toestemming geven of aanmoedigen om dergelijke acties te ondernemen. Als wij naar eigen inzicht vaststellen dat u zich heeft ingelaten met een van de voorgaande activiteiten, kunnen wij (zonder enige andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan te beperken) referral beloningen inhouden die anders onder deze Overeenkomst aan u moeten worden betaald en/of deze Overeenkomst beëindigen.
Referral Beloningen
Je verdient Referral Beloningen op basis van in aanmerking komende inkomsten. "In aanmerking komende inkomsten" zijn inkomsten die door ons worden verkregen uit onze verkoop van In aanmerking komende diensten, exclusief kosten voor verzending, verwerking, belastingen en servicekosten.
 
De huidige Referral Beloning is een Tango cadeaukaart van €50, te besteden bij verschillende grote webshops.
 
Weigering
Quatt mag, naar eigen inzicht, service weigeren aan een klant.
 
Licentie
Licentieverlening van Quatt Merken
Onderhevig aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, verleent Quatt hierbij aan de Ambassadeur een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Quatt handelsmerken, logo's en auteursrechtelijk beschermd materiaal ("Quatt Merken") te gebruiken, uitsluitend in verband met het promoten van de Producten. Ambassadeur erkent hierbij en stemt ermee in dat (i) de Quatt merken uitsluitend en exclusief eigendom zijn van Quatt  of haar filialen, (ii) behalve zoals hierin uiteengezet, Ambassadeur geen recht, titel of belang heeft in of op de Quatt  Merken; en (iii) alle gebruik van de Quatt Merken door Ambassadeur ten goede zal komen aan Quatt en haar filialen. Ambassadeur stemt ermee in zich niet in te laten met, deel te nemen aan of anderszins betrokken te raken bij activiteiten of handelingen die het imago en/of de reputatie van Quatt aantasten en/of bezoedelen.
 
Gebruik en weergave van Quatts handelsmerken
Ambassadeur erkent en stemt ermee in dat de presentatie en het imago van de handelsmerken uniform en consistent moeten zijn met betrekking tot alle diensten, activiteiten en producten die met de handelsmerken worden geassocieerd. Dienovereenkomstig stemt Ambassadeur ermee in om de Quatt handelsmerken uitsluitend te gebruiken op de wijze die Quatt van tijd tot tijd naar eigen inzicht door Quatt wordt bepaald.
 
Marketingpraktijken
Ambassadeur stemt er verder mee in: (i) als enige verantwoordelijk te zijn voor alle kosten en vergoedingen in verband met dit programma; (ii) zich tot het uiterste in te spannen om de diensten van het Quatt met succes te marketen, adverteren en door te verwijzen gedurende de looptijd van deze overeenkomst; (iii) zich niet in te laten met misleidende, frauduleuze, onwettige of onethische praktijken die schadelijk kunnen zijn voor Quatt of zijn producten of diensten; (iv) geen verklaringen, garanties of waarborgen geven namens Quatt, of anderszins betreffende Quatt producten die niet in overeenstemming zijn met of een aanvulling zijn op dergelijke verklaringen, garanties of waarborgen die door Quatt worden gegeven; en (v) de op dat moment actuele naam gebruiken zoals die door Quatt wordt gebruikt (maar zal niet representeren of impliceren dat Ambassadeur een partner of werknemer van Quatt is).

Wat mag niet:
 • Jezelf referren
 • Meerdere referral accounts aanmaken
 • Gebruik maken van kortingscode- en/of actie-websites
 • Meer dan 50 mensen per dag referren
 • Meer dan 1000 mensen per maand referren
 
Duur en Beëindiging
De looptijd van deze Overeenkomst duurt totdat deze wordt beëindigd. Elke partij kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
 
Na beëindiging
Bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zullen alle rechten en verplichtingen van de Partijen onder deze Overeenkomst tenietgaan, behalve dat: (a) alle opgebouwde betalingsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst blijven na afloop of beëindiging bestaan, indien van toepassing; en (b) alle andere bepalingen van deze Overeenkomst die redelijkerwijs na afloop of beëindiging zouden moeten blijven bestaan, blijven na afloop of beëindiging bestaan.
 
Vrijwaring
Ambassadeur zal Quatt, zijn gelieerde ondernemingen en elk van hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen elke actie, claim of rechtszaak die tegen Quatt of zijn gelieerde ondernemingen wordt aangespannen, inclusief alle verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortkomen uit of uit: (a) een schending of vermeende schending door Ambassadeur van een vertegenwoordiging, garantie of andere verplichting van Ambassadeur onder deze Overeenkomst; (b) een vermeende of werkelijke schending door Ambassadeur van wetten, beleidslijnen, richtlijnen, voorschriften, verordeningen, regels en/of bevelen van een overheidsinstantie of regelgevende instantie met jurisdictie over Quatt en het onderwerp hiervan; (c) de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Ambassadeur, zijn werknemers of vertegenwoordigers; of (d) Ambassadeurs reclame, marketing, promotie, verkoop of distributie van een van de in aanmerking komende Producten.
 
NIET IN DISKREDIET BRENGEN
Ambassadeur zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden daarna niet, direct of indirect, Quatt, enig Quatt Merk (inclusief handelsmerken, dienstmerken en andere dergelijke merken, al dan niet geregistreerd en/of de Quatt Producten), in diskrediet brengen. Verder zal de ambassadeur geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Quatt vragen of inhuren om zijn arbeids- of consultingrelatie met Quatt te beëindigen gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden daarna.
 
CONCURRENTIEBEDING & RELATIEVERBOD
Teneinde de legitieme zakelijke belangen van Quatt te beschermen, stemt Ambassadeur ermee in dat gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden daarna, Ambassadeur of zijn belanghebbenden direct noch indirect, hetzij als eigenaar, eenmanszaak, partner, aandeelhouder, directeur, lid, adviseur, agent, oprichter, co-venturepartner of anderszins, (i) iets doen om zaken van welke aard dan ook aan Quatt te onttrekken of trachten te onttrekken, met inbegrip van, zonder beperking, klanten, leden, zakenpartners of leveranciers van Quatt benaderen of hinderen, (ii) zich inlaten met, investeren in of deelnemen aan zaken die vergelijkbaar zijn met die welke Quatt heeft opgericht of in ontwikkeling heeft tijdens de zakenrelatie.
 
AFWIJZING VAN GARANTIE
QUATT WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE BEDRIJFSDIENSTEN AF, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE BEDRIJFSSERVICES WORDEN GELEVERD OP EEN " ZOALS HET IS " BASIS.
 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
QUATT IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERPLICHT KRACHTENS ENIGE SECTIE VAN DEZE OVEREENKOMST, OF KRACHTENS CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS QUATT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DISTRIBUTEUR OF EEN DERDE PARTIJ VOOR EEN TOTAALBEDRAG DAT HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT DOOR HET BEDRIJF AAN DISTRIBUTEUR IS BETAALD OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE DRIE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE CLAIM.
 
Overige bepalingen
Scheidbaarheid, Titels
Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht zonder op enigerlei wijze te worden aangetast of ongeldig te worden verklaard. De Partijen komen overeen om elke ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de intentie en het economische effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Titels worden alleen voor het gemak van verwijzing gebruikt en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van een onderdeel, of hebben op geen enkele wijze invloed op deze Overeenkomst.
 
Niet-exclusiviteit
Deze Overeenkomst verleent aan geen der Partijen exclusieve rechten. Het staat elke partij vrij om met anderen contracten af te sluiten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.
 
Relatie van de partijen
De partijen zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst maakt hen tot joint venturers, vennootschappen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers van de andere partij. Geen van de partijen zal een verklaring afleggen die anderszins suggereert.
 
Overige
Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot rechtskeuze. Deze Overeenkomst mag door geen van de partijen worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij.
Niettegenstaande het voorgaande, kan Quatt deze Overeenkomst overdragen aan de overblijvende entiteit in het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of vrijwel alle activa zonder de toestemming van de advocaat. Behoudens deze beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en uitvoerbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Het niet afdwingen van strikte naleving door u van een bepaling van deze overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van ons recht om dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst in een later stadium af te dwingen.